RAPID ATHENE
- FOR UTVIKLING OG TRIVSEL - 

(2006) 13

Kontakt

Lagleder: Lena Berge-Martens, 930 62 321, lena.m.martens@gmail.com

Hovedtrener: Mia Morris Kjeldgaard Christensen, 928 82 555, mia.chris.morris@gmail.com  

Ass.trener: Åsmund Strømner, 976 67 516, astrommer@hotmail.com

Ass.trener: Camilla Rygge, 971 06 638, camilla-rygge@outlook.com

 
 
 
 
Post