Rapid Athene

E-post post@rapidathene.no
Org.nr: 984 362 889
Kontonummer: 1050 17 06898
Vipps: 559002

Besøksadresse

Nordahl Griegsgate
1524 Moss

Sosiale medier

  

Nøkkelpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Linda Wensell  Send e-post 48064769
Nestleder Mette Ellefsen Send e-post  
Sekretær Ada-Ida Preda Send e-post 96746706
Kasserer Erling Bratheim Send e-post